سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید جلیل زاده – دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
حسین شایقی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
میثم مهدوی – دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
حسین حدادیان – دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

چکیده:

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال یکی از بخش های اساسی برنامه ریزی توسعه سیستم های قدرت است که مهمترین هدف آن مشخص کردن تعداد ، زمان و مکان احداث خطوط انتقال جدید
برای افزودن به شبکه انتقال می باشد . دراین مقاله، با عنایت به امکان وجود سطح ولتاژهای مختلف در شبکه انتقال ( خطوط و پستها ) و با توجه به ارتباط نزدیک سطح ولتاژ خطوط با تلفات سالانه شبکه، برنامه ریزی استاتیکی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن پارامترهای فوق ( سطح ولتاژ خطوط و تلفات شبکه) ، با استفاده از الگوریتم ژنتیک، انجام و نهایتاً ایده پیشنهادی بر روی
شبکه ۶ شینه گارور و همچنین شبکه انتقال برق منطقه ای آذربایجان ( واقع در شمال غرب ایران) که از دو سطح ولتاژ ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت برخوردار است، اجرا شده است. نتایج حاصله
گویای آن است که با لحاظ نمودن تلفات در شبکه ای با سطوح ولتاژ انتقال های بهره برداری به میزان قابل توجهی کاهش مییابد