سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود بکروی – عضو بورسیه گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
علیرضا محمدنیااورنج – عضو گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
عارف جلیلی ایرانی – عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

در این مقاله به بررسی تغییرات شاخصهای قابلیت اطمینان با استفاده از تئوری شبکه عصبی پرداخته شده است .هدف این مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع شده قدرت (شبکه برق کشور)
برای کاهش تعداد و زمان خاموشی و در نهایت کاهش میزان انرژی فروخته نشده میباشد. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع این امکان را به مدیران شبکه میدهد تا با در دست داشتن شاخصهای
عملکرد سیستم و رفتار گذشته آن در جهت بهبود بهره برداری از شبکه تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. مطالعه موردی این مقاله بر اساس شبکه نمونه شرکت برق منطقهای اردبیل انجام شده است. که با استفاده از یافتههای این تحقیق و تحقیقات گذشته [ ۱] و آمارهای راهبردی صنعت برق کشور تخمینی از شاخصهای قابلیت اطمینان برای شبکه سراسری برق ایران با استفاده از شبکه عصبی کوهنن بدست آمده است.