سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید آقایی – دانشگاه علم و صنعت ایرن – تهران
امیر پرج – دانشگاه علم و صنعت ایرن – تهران
حیدرعلی شایانفر – دانشگاه علم و صنعت ایرن – تهران
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایرن – تهران

چکیده:

تجدید ساختار در صنعت برق با تفکیک بخش های مختلف و ایجاد رقابت در بخش های تولید وفروش همراه شده است که لازمه این امر، تغییر مقررات حاکم بر سیستمهای قدرت سنتی وبعبارتی مقررات زدایی یا تجدید مقررات در صنعت برق می باشد. اما این تغییرات ممکن است بر قابلیت اطمینان سیستم تاثیرگذار باشد. بنابراین برای بررسی میزان تاثیر این تغییرات نیازمند بکارگیری معیارها و شاخصهای تحلیلی جدیدی میباشد. دراین مقاله ضمن بررسی اجمالی قابلیتاطمینان سیستم های تجدید ساختار شده از دیدگاه های مشترکین، برنامه ریزی، بهره برداری و تولیدکنندگان برق شبکه های انتقال و توزیع به مطالعه تاثیر تولیدات پراکنده (DG) بر قابلیت اطمینان شبکه های توزیع که یکی از راهکارهای محلی سازی تولید جهت سیستم های تجدید ساختار شده می باشد، پرداخته شده است و در نهایت یک شبکه واقعی جهت مطالعات فوق شبیه سازی گردیده است.