سال انتشار: ۱۳۶۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیواد نوید آذربایجانی – شرکت مشانیر

چکیده:

بحث قابلیت اطمینان در سیستمهای حفاظتی با سایر قسمتهای شبکه های قدرت قدری متفاوت است . دلیل این اختلاف را می بایست در نحوه عملکرد سیستمهای حفاظتی و انواع خطاهائی که بر آنها مترتب است جستجو نمود . در این مقاله سعی بر آن است که ضمن ارائه روشهای محاسباتی قابلیت اطمینان سیستم های حفاظتی، عوامل مختلف و اندیسهای مؤثر در قابلیت اطمینان آنها به ازای خطاهای مختلف، سیستم حفاظتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از آنجا سبک ها و یا فلسفه های مختلف حفاظتی به ازای این خطاها مورد ارزیابی قرار گیرند و بر خلاف نظر ساده اندیشانه در مورد سیستم های حفاظتی نقاط ضعف و قوت آنها با ارزیابی دقیق قابلیت اطمینان آنها بررسی گردند .