سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول کنارنگی – دانشگاه تبریز
مصدق سجودی – مجتمع سازندگی و آموزش آذربایجان

چکیده:

در این مقاله یک روش کارآمد برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع توسط یک شبکه عصبی مصنوعی پیشنهاد شده است . در این شبکه عصبی مصنوعی روش آموزش نتشار بازگشتی اعمال شده است، که در آن طرح الگوریتم تکراری برای تنظیم وزنهای ما بین سلولها ( المانهای عملیاتی ) بکار رفته است . بنابراین شبکه عصبی مصنوعی توسعه یافته به کمک اطلاعات قدیمی برای پیشگیری قابلیت اطمینان سیستم توزیع مورد استفاده قرار می گیرد . در همین حال برای یک سیستم توزیع واقعی، سیستم توزیع آذربایجان شرقی، شاخص تعداد متوسط قطعی های سیستم ) ) Saifi و شاخص مدت متوسط قطعی های سیستم (saidi )محاسبه شده و با نتایج حاصل از روش شبکه مقایسه گردیده است . انحراف ناشی از محاسبه توسط روش پیشنهادیکمتر از یک درصد است و زمان انجام در شرایط معمولی کمتر از ۲ ثانیه است . علاوه بر این، در روش استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای لمس کردن ترکیب بارهای القایی ناشی از اضافه بار یا خطاهای ایجاد شده در سیستم توزیع مزیتی برتر نسبت به روش شبکه وجود دارد