سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی رودخانه ، دانشگاه صنعت آب و برق
احمدرضا غواصیه – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق
جلال عطاری – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق
مصطفی بهبهانی – کارشناس ارشد مدیریت منابع آب و خاک

چکیده:

در برنامه ریزی و طراحی یک سیستم هشدار سیل با شناسایی عدم قطعیت ها و ارزیابی قابلیت اعتماد آن می توان به شرایط بهینه کارکرد سیستم دست پیدا کرد. در این مطالعه سیستم هشدار رودخانه مادرسو به عنوان مطالعه موردی برگزیده شده است. یک مقطع از رودخانه به عنوان نقطه کنترل، سه منطقه به عنوان نقاط حساس، زمان ۳۰ دقیقه به عنوان زمان پیش بینی و دو تراز ۲/۵ و ۲/۷ به عنوان تراز آستانه انتخاب گردیده و مطالعات برای سه تراز هشدار دهی ۳، ۳/۵ و ۴ متر انجام شده است. نتایج نشان می دهد افزایش زمان پیش هشدار به مدت ۹/۲۸ ساعت باعث افزایش تعداد سیل های از دست رفته (ردیابی نشده) از ۱۵/۱۰ به ۱۷/۷۸ می گردد.