سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود حسنلوراد – دانشجوی دکتری دانشکده عمران دانشگاه علم وصنعت ایران
حسین صالح زاده – استاد یار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله ابتدا به صورت خلاصه تئوری قابلیت اعتماد پوشش اولیه و تحلیل ریسک مطرح می شود، سپس سه مثال کاربردی برای نشان دادن مزایای استفاده از روش ریسک و ارزیابی قابلیت اعتماد و ایمنی پوشش اولیه تونل ها و طراحی آن و روشهای احتمالاتی به منظور بالا بردن قابلیت اعتماد پارامترهای ژئوتکنیکی و مقایسه آن با روش تجربی برای کنترل تحلیلهای عددی مطرح می شود. در روش قابلیت اعتماد، از پارامتر تغییرشکل جهت سنجش گسیختگی استفاده شده است. ملاحظه شده است که علی رغم وجود بعضی محدودیتها، انجام تحلیل ریسک و قابلیت اعتماد باعث افزایش ضریب اطمینان نسبت به طراحی و بهبود طرح اولیه گردیده است