سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزاد طیبی – واحد کنترل کیفیت شرکت لاستیک پارس، کارشناس مهندسی شیمی رئیس کنترل کیف

چکیده:

امروزه تعیین قابلیت اطمینان از دوام محصول تولیدی یکی از مهم ترین عواملی است که توجه کنندگان را به خود جلب کرده است. به منظور محاسبه قابلیت در سیستمهای که از عناصر متعدد تشکیل می شود. چنانچه قابلیت اطمینان هر عنصر را بتوان تعیین نمود، کافیست که نحوه اتصال و ارتباط عناصر را تشخیص داد و پس از مدلسازی قابلیت اطمینان کل سیستم بر حسب نوع ویژگی مدل مورد نظر محاسبه می گردد. در این پژوهش نیز سعی شده با تعیین قابلیت هر یک از اجزاء تایر و با استفاده از چگالی احتمال، منحنی های توزیع و منحنی های عمر تایر و همچنین انجام تحلیل لازم پیرامون نحوه اتصال و ارتباط هریک از اجزاء قابلیت اطمینان عمر تایر تعیین گردیده و مورد ارزیابی قرار گیرد.