سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

رفتار نامطلوب ساختمانهای طراحی شده بر اساس آئین نامه های قدیمی در زلزله های اخیر باعث شدت گرفتن بحث هایی راجع به مقاوم سازی ساختمانهای مهم شده است. مهمترین گام در مقاوم سازی ساختمانها، ارزیابی دقیق وضعیت موجود و تعیین نقاط ضعف ساختمانها می باشد. یک روش ارزیابی شفاف و معقول که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته، روش ارزیابی بر اساس عملکرد است. با توجه به اینکه پژوهشهای مختلف انجام شده، ثابت کرده است که در پاسخ لرزه ای سازه ها بحث و نیرو – تغییر مکان به تنهایی نمی تواند توجیه کننده تمامی رفتارهای لرزه ای سازه ای باشد لذا با توجه به توسعه استفاده از روشهای انرژی در این مطالعه در تعیین سطح عملکرد قابها به مفاهیم انرژی نیز توجه شده است. در این مطالعه قابهای سازه بتنی ساختمان S.C.مخابرات بر اساس سطح عملکرد تحت دو زلزله مختلف و به روش دینامیکی غیر خطی مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط ضعف ساختمان تعیین شده است. در این مقاله ضعفهای موجود در یکی از قابهای مورد مطالعه به عنوان نمونه ارائه شده است. همانطور که نشان داده خواهد شد نقطه ضعف اصلی این ساختمان ایجاد طبقه نرم در پایین ترین طبقه است. بطوریکه قبل از اینکه طبقات بالاتر دچار آسیب قابل توجهی شوند در اثر ایجاد طبقه نرم سازه دچار واژگونی می شود.