سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هرمز اسدی – عضو هیات علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
محمد رضا جلال کمالی – نماینده مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم مکزیک در ایران، بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
جهانفر دانشیان – عضو هیات علمی و کارشناسان بخش های تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، کرج
امیرحسن امیدی تبریزی – عضو هیات علمی و کارشناسان بخش های تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، کرج

چکیده:

این بررسی درسال ۱۳۸۵ به منظور ارزیابی آثار و پیامد های تحقیقات، آشنایی با دستاوردهای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، تعیین شاخص های اثربخشی و کارایی موسسه، برآورد هزینه ومنافع فعالیت ها و تعیین قسمتی از اثربخشی دستاوردهای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر انجام شد. بدین منظور، ابتدا با تشکیل جلسه های کارشناسی با مسئولان بخش های تحقیقاتی مؤسسه، اطلاعات لازم در مورد ارقام معرفی شده، بذر توزیع شده، سطح زیرکشت ارقام، مقدار افزایش عملکرد هریک از ارقام اصلاح شده نسبت به ارقام شاهد مورد استفاده در دوره (۸۴-۱۳۷۹) جمع آوری شد و سپس با استفاده از رو ش های اقتصاد مهندسی، ارزش ناخالص جایگزینی ارقام، ارزش حال خالص و نسبت منفعت به هزینه فعالیت های تحقیقاتی مؤسسه برآورد شد . برای دستیابی به هزینه های انجام فعالیت ها، کل هزینه های صرف شده طی سال های مورد بررسی از دفتر برنامه و بودجه مؤسسه دریافت شد . طبق نتایج به دست آمده، در میانگین سه سال (۸۴-۱۳۸۲) ، شاخص های اثربخشی موسسه شامل توصیه های زراعی به کار گرفته شده ۵۵ مورد، معرفی ارقام ۲۹ مورد، معرفی گونه های گیاهی ۱۶ مورد، ارائه دیدگاه ها و روش های توسعه ای منجر به افزایش کمی و کیفی محصولات ۵۶ مورد، ارتقاء سطح علمی نیروی انسانی متخصص به ارزش ۱۰/۳۱ میلیارد ریال، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای تحقیقاتی به میزان ۶۴/۵ میلیارد ریال بوده است . شاخص های کارایی شامل تعداد مقاله های چاپ شده محققان در مجلات علمی – پژوهشی داخلی و بین المللی به ترتیب ۱۵۷ و ۲۰ مقاله، تعداد مقالاتارائه شده در کنفرانس های مختلف ۴۹۵ مقاله، تالیف و ترجمه کتاب ۱۲ مورد، گزارش های نهایی طرح ها ۴۵۸ فقره، نشریات فنی و ترویجی ۹۲ عنوان، تعداد مشاوره های علمی در پروژه های ملی و بین المللی ۶۵ مورد، برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی مختلف ۴۴ مورد و مشارکت در تدوین استاندارد ها ۱۹ مورد مشخص شده است. ارزش حال افزایش درآمد ناخالص حاصل از جایگزینی برخی ارقام از محصولات مختلف موسسه طی دوره ۸۴-۱۳۷۹ حدود ۲۴۵۷۹ میلیارد ریال و ارزش حال هزینه ها در همین دوره ۶۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است . ارزش حال خالص فعالیت های مؤسسه طی دوره مورد مطالعه ۲۳۹۵۹ میلیارد ریال محاسبه شده که به تفکیک ارزش حال خالص برخی بخش ها از جمله بخش تحقیقات غلات، بخش تحقیقات دانه های روغنی، بخش تحقیقات سیب زمینی و پیاز و بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوف ه ای طی دوره شش ساله به ترتیب ۱۷۹۴۱، ۳۵۳۰، ۲۰۰۶، و ۷۵۶ میلیارد ریال برآورد شد. نسبت فایده به هزینه انجام فعالیت های مؤسسه طی دوره مورد مطالعه ۳۹/۷ برآورد شد.