سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا غلامپور سوسنی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمدرضا رضایی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمدرضا یزدان پناه – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

تجزیه و تحیل نمودارها یکی از کارهای هزینه بر درمقیاس مخزنی می باشد. این فرآیند در مقیاس مخزنی به مجموعه کاملی از نمودارهای نیاز دارد. زیرا در نواحی دارای چاه های خیلی قدیمی (عدم نمودارگیری به صورت کامل) از بین رفتن نمودارها بر اثر نگهداری نادرست ریزش چاهها در حین نمودارگیری، نمودارها ناقص خواهند بود که در این حالت کار تجزیه و تحلیلی نمودارها برای آن قسمتها انجام نمی شود و یا اینکه این عمل با دقت پایینی انجام می شود. موضوع دیگر این است که کدام یک از نمودارها بیشترین اثر را در ساختن نمودار مورد نظر دارا می باشند، بدین صورت که در یک میدان یا مخزن کدام نموداره برای ساختن نمودار مورد نظر بهترین می باشد. در نتیجه یک بهینه سازی از این موضوع که کدام نخودارها و همچنین چه تعداد نمودار برای ساختن نمودار مصنوعی مورد نظر نیاز است. برای این کار یک چاه انتخاب شد. سپس محاسبه پارامترهای پتروفیزیکی از روی نمودارها انجام گرفت. بعد از آن محل تطبیق عمق (Depth matching) و همچنین تصحیحات بر روی داده ها انجام گرفت. سپس مراحل شبکه عصبی مصنوعی بر اساس الگوریتم پس از انتشار خطا مطالعه شد. هدف این پروژه تولید نمودارهای مصنوعی و پیش بینی پارامترهای پتروفیزیکی از روی نمودارهای صوتی، چگالی نوترون، مقاومت ویژه، کالیپر، اشعه گاما، نمودارهای مقاومت ، طیف سنج اشعه گاما، گامای تصحیح شده و پارامترهای پتروفیزیکی مثل اشباع شدگی، مقاومت واقعی سازند و تخلخل به عنوان ورودی استفاده شده است.