سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی وهابزاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

با توجه به گزارشات منتشر شده درخصوص تحمل به تنش های غیرزنده در گندم های سینتیک آزمایش با شرکت ۱۸ لاین از گندم های هگزاپلوئید دریافتی از سیمیت CIMMIT به همراه ۲ رقم شاهد گندم نان کویر و مهدی (حساس به کم آبی) در قالب یک طرح بلوک های کامل تصافددی ر ۴ تکرار در کرج در سال زراعی ۷۸ -۷۷ به اجرا درآمد.