سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نوذر بهرامی کمانگر – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه

چکیده:

نخود استان کرمانشاه بدلیل در تناوب قرار گرفتن باغلات از اهمیت زیادی برخوردار است کشاورزان بدلیل نبودن رقمی مقاومت به سمرا و بیماری برق زدگی مجبوند نخود را در بهار بکارند و عملکرد پایینی را بدست آورند. برای پیدا کردن لاین های مقاومت به بیماری برق زدگی نخود در بین لاین های متحمل به سمرا تعداد ۳۰ لاین انتخابی از خزانه بین المللی که متحمل به سرما بودند همراه با یک شاهد حساس به بیماری برق زدگی نخود که بعد از هر دو لاین تکرار گردید مجموعا در ۴۵ پلات آزمایشی در قالب طرح بلوک های تصادفی در دو تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند.