سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی رحیم خانی – دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندس
غلامرضا قدرتی امیری – دکترا، مهندسی عمران- مهندسی زلزله
مهدی محمد پورلیما – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی عمران- مهندسی زلزله

چکیده:

از ابتدای زندگی بشری، انسان همزمان با استفاده از طبیعت، از بلایای طبیعی زیانهای فراوانی متحمل شده است. یکی از مهم ترین این عوامل طبیعی، پدیده زلزله است که به دلیل طبیعت تصادفی آن و غیر قابل پیش بینی بودن، مقابله با آن مشکل بهنظر میرسد. خطوط لوله که در انتقال موادی چون نفت، گاز، آب و… به کار میرود از مهم ترین شریانهای حیاتی میباشند در اکثر موارد این لولهها به علت رعایت مسائل ایمنی و عبور از مناطق پر جمعیت شهری به صورت مدفون در خاک اجرا می شوند. رفتار لوله ها و دیگر سازه های مدفون با سازههای روی زمین در هنگام وقوع زلزله تفاوت دارد. در این مقاله به ارزیابی لرزه ای خطوط لوله مدفون تحت اثر امواج زلزله، که موثرترین پارامتر آن حداکثر سرعت زمین (PGV) می باشد، پرداخته شده است. این بررسیها بر روی لولههای پیوسته و نا پیوسته صورت گرفته است که نتایج آن در متن مقاله ارائه گردیده است.