سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز عسگریان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
علی نقوی – کارشناس ارشد زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

در کشور ما با توجه به اینکه اکثر ساختمانهای موجود در شهرها دارای بافت قدیم ساز می باشند و از آنجا که بسیاری ازساختمانهای موجود و ا ز جمله آنها، ساختمانهای بتنی بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش اول طراحی و اجراء شده اند و با توجه به گرایش محققین و متخصصین امر به طراحی بر اساس سطح عملکرد(PBD)لذا این موضوع که آیا ساختمانهای ، بتنی طراحی شده بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش اول از نقطه نظر سطح عملکرد معیارهای پذیرش دستورالعملهای ۲۷۳ و FEMA 356و به تبع آن معیارهای پذیرش دستورالعمل بهسازی ایران را برآورده می کنند و یا نیاز به مقاوم سازی دارند، اهمیت توجه به ارزیابی لرزه ای ساختمانهای بتنی را بیشتر از گذشته بر ما آشکار می کند . بر همین اساس در این مقاله نیز ابتدا ساختمانهای بتنی دارای ۳و ۴و ۵ دهانه و در تعداد طبقات ۴و ۶و ۸و ۱۰ و ۱۲ طبقه و در قالب سیستم قاب خمشی با شکل پذیری متوسط، بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش اول طراحی شده و بر اساس دستورالعملهای ۲۷۳ وFEMA 356دستورالعمل بهسازی ایران مورد ارزیابی لرزه ا ی قرار گرفتند بر اساس تحلیل های انجام شده، در سطح خطر ۱ تیرها و ستونهای ساختمانهای بتنی طراحی شده بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش اول معیار ایمنی جانی (LS)را برآورده کرده، همچنین تحت زلزله سطح خطر ۲- ساختمانهای بتنی طراحی شده بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش اول در صورت در نظر گرفتن شتاب پایه۰٫۵ g، معیار آستانه فروریزش(CP)را برآورده مینمایند.