سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سیدرضا قریشیان – کارشناس ارشد زلزله، دانشگاه آزاد شهر کرد، شهرکرد، ایران
محمدعلی رهگذر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:
نابودی سرمایه های ملی و انسانی بر اثر زلزله های مخرب منجربه لزوم توجه به مقاوم سازی (یا به عبارتی صحیح تر بهسازی) سازه های موجود در برابر زلزله می شود. لذا با توجه به ساخت و ساز برخی از بناهای مهم کشور بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ و اهمیت آنها، دستگاه های ذیربط اقدام به مقاوم سازی این ساختمان ها بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای موجود می نماید. مقایسه ساختمان های طرح شده بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ و سپس بررسی آسیب پذیری و مقاوم سازی آنها با توجه به دستورالعمل بهسازی لرزه ای می تواند مثمرثمر واقع شود. به این منظور پنج قاب فولادی ساده و مهاربندی ۲ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ طبقه انتخاب شده و بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ تحلیل و طراحی گردیدند و مطابق ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای به روش دینامیکی غیر خطی فزاینده (IDA) تحت هدف بهسازی مبنا توسط نرم افزار seismo struct تحلیل گردیدند. در ادامه درصد اعضایی که مورد پذیرش دستورالعمل نبودند و احتیاج به تقویت و بهسازی دارند در حالت های مختلف به صورت تفکیک اعضا برای کلیه مدل ها مشخص شده اند.