سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرعباس کریمی – کارشناس ارشد عمران- سازه، دانشگاه علوم و فنون مازندران
عبدالرضا سروقدمقدم – رئیس و استادیار پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مه
غلامرضا قدرتی امیری – استاد دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت
مسعود فرهیان – کارشناس ارشد عمران – سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درکشور ما تنها مرجعی که در آن برای طراحی قاب با مهاربندی واگرا (EBF) ضوابطی وجود دارد. مبحث دهم مقررات ملی ساختمان می باشد. در این مقاله یکی از سازه هایی که توسط ضوابط مبحث دهم مقررات ملی و استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم طراحی و اجرا گردیده است . با ضوابط دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ویرایش سال ۱۳۸۵ مورد ارزیابی آسیب پذیری قرار گرفته است. در ارزیابی مذکور از روش تحلیلی استاتیکی غیر خطی ۳ بعدی و طیف ظرفیت ATC-40 بکمک نرم افزار SAP2000 استفاده شده است. نتایج ارزیابی بیانگر شکست سازه می باشند، و دلیل آن شکست تیرهایخارج از پیوند و مهاربندها قبل از تیرهای پیوند متصل به آنها می باشد، و این درحالی است که مقاومت نهایی تیر پیوند بایستی بدون ایجادخرابی و شکست در تیر خارج ازپیوند و مهاربند ایجاد گردد.