سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسنعلی شایانفر – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
فرهاد عذباشی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

ارزیابی تحلیلی و عددی رفتار پلهای سنگی در مقایسه با پلهای بتنی و فلزی و با خطاهای فراوان می باشد. یکی ازدلایل اصلی این موضوع عدم دسترسی به یک روش شناخته شده و قابل قبول برای تحلیل این گونه سازه هاست. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش اجزای محدود و به کمک نرم افزار ANSYS رفتار لرزه ای این گونه پلها مورد بررسی قرار گیرد. برای مدلسازی مصالح بنایی از روش همگن سازی بهره گرفته شده است و خواص غیر پیوسته ملات و بلوکها بصورت همگن و یکنواخت مدلسازی می شود. مدلهای مورد مطالعه ابتدا تحلیل مودال شده و پس از آن به کمک طیف طرح آیین نامه ۲۸۰۰ تحلیل دینامیکی طیفی شده اند. نرکیب مدها به روش SRSS انجام گرفته و اثر دیوار جانبی و الگوی ترک خوردگی از جمله پارامترهای مهمی هستند که در این مطالعه رفتاری مورد نظر قرار گرفته است.