سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فخرالدین دانش – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
محسن قادری – کارشناس زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

بررسی رفتارلرزه ای پلهایی که مدت زمان زیادیاز زمان ساخت آنها میگذرد اجتناب ناپذیر می نماید. از آن جمله ؛پلهای فلزی سطح شهر تهران می باشد که سالهاست(۲۷سال) از زمان ساخت آنها می گذرد و اکنون جزء شریانهای اصلی شهر میباشند. از آنجا که این پلها از نظر شکل ظاهری بسیار شبیه هم میباشند؛ا در این تحقیق پل فلزی خیابان حافظ(تقاطع خیابانهای حافظ و جمهوری) مورد بررسی قرار گرفته است. ابتداوضع موجود پل مورد بررسی قرار گرفت و با انجام آزمایشات جوش وبازدید از اتصالات در محل و نیز بررسی خستگی فولاد, مشخصات اعضاء سازه وتنشهای بکار گرفته شده در مدل سازی سازه پل مشخص گردید.هم چنین با بررسی مطالعات خاک صورت گرفته در محل ساختگاه و تحلیل خطر منطقه مورد نظر ,رکوردهای متناسب با ساختگاه انتخاب و نرمالیزه شدند.به منظور بررسی عملکرد دقیق تر پل و تطبیق آن با سطوح عملکرد موجود دردستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمانها روش آنالیز دینامیکی غیر خطی مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصل از آنالیز در مقایسه با مقادیر مجاز و سطوح عملکردی نشان دهنده ضعف عملکردی ستونهای پل می باشدکه سازه مورد نظر برای تاًمین سطح عملکردبهسازی ویژه و نیز سطح عملکرد آستانه فرو ریزش نیاز به مقاوم سازی دارد.