سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن شکاری محمد آبادی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان و محقق مرکز پژوهش و م
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق پوشش دهی آندهای تیتانیمی به روش پاشش پلاسمایی انجام گرفت و خواص پوشش هایجدید با خصوصیات الکترودهای تیتانیمی تجارتی مقایسه گردید . ترکیبات اکسید کبالت ـ اکسیدتیتانیم و اکسیدکبالت ـ اکسیدزیرکنیم توسط پاشش پلاسمایی روی زیرلایه تیتانیم پوشش داده شد . تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی پوشش، ساختار پیوسته ای با سطح مؤثر زیاد حاوی ذرات زینتر شده را نشان داد . مقطع پوشش بصورت لایه ای حاوی میکروترک هاست که میزان سطح ویژه را بر اثر نفوذ الکترولیت افزایش می دهد . نتایج ضخامت سنجی پوشش جدید ضخامت ۲۰میکرون را در مقایسه با ضخامت ۱۰ میکرون آندهای تجارتی مشخص نمود . بررسی پروفیل زبری پوشش های پاشش پلاسمایی ثابت کرد که پوشش های فوق زبری بالاتری نسبت به پوشش های تجارتی مرسوم دارد . یافته های بدست آمده از آزمایش پراش پرتو ایکس روی آندهای پوشش داده شده توسط پاشش پلاسمایی تشکیل فازهای ترکیبی اسپینلی را مشخص ساخت که موجب پایداری آند می گردد .