سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ماجدی – کارشناس مسئول منابع آب-سازمان آب و برق خوزستان
مصطفی نکویان فر – مدیر امور مطالعات میدانی- سازمان آب و برق خزستان
فاطمه حسنی – کارشناس زمین شناسی مهندسین مشاور اهواز

چکیده:

بررسی و کنترل رفتار متقابل چشمه های کارستی موجود در تکیه گاه و مخزن سدها به منظور شناسایی ارتباط آنها با مخزن و تاثیر آنها بر پایداری بدنه سد بسیار حائز اهمیت است. لذا در این تحقیق به منظور بررسی علت گل آلودگی چشمه سبزآب در تکیه گاه سمت راست سد شهید عباسپور، عملیات ردیابی رسوبی و تغییرات تراز آب (W.L) و توربیدیته (گل آلودگی) همچنین کانداکتییویته (EC) و دما در محل های مظهر چشمه بزرگ، دو شاخه اصلی چشمه به نام های MP1, MP2، مخزن سد و رودخانه در خروجی سد (TAIL WATER) انجام گرفته و تفسیر شده است. این گراف ها و نمودارهای فوق الذکر برای سال های ۲۰۰۲ لغایت ۲۰۰۶ موید چگونگی ارتباط هیدرولیکی مخزن سد با چشمه و همچنین منشا آب و گل آلودگی چشمه می باشند. بررسی این متغیرها در کنار فرایند ردیابی رسوبی چشمه و آزمایشاتXRD رس های چشمه، مخزن و سازندهای تکیه گاه، در خصوص ارتباط هیدرولیکی و منشا چشمه قطعیت نشان داده است. پس از قطعیت از منشا دبی چشمه و رسهای موجود در آن نیز با رسوبات مخزن متفاوت بوده و چشمه در ماه های خاصی رس های میان لایه سازند آهکی تکیه گاه را فرسایش داده و پایدری سد را در آینده به مخاطره می اندازد.