سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی خلیلی – مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها
وحیده خطیبی – مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها
فرشید امیریزدانی – مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها

چکیده:

پروژه افزایش بارش در حوضه آبریز سدهای کرج و لتیان اولین تلاش جدی در این زمینه از طریق روشهایعلمی و شناخته شده در کشور بود که در خلال سالهای ۱۳۵۳-۵۷ توسط وزارت نیرو و با همکاری یک شرکت کانادایی به مرحله احرا گذاشته شد. این پروژه پس از پیروزی انقلاب به صورت نیمه تمام رها شده و ارزیابی های انجام شده توسط موسسه بررسی ها و آزمایشگاه های منابع آب وزارت نیرو، افزایشی در حدود۴% در میزان بارندگی سالیانه و ۱۸% در میزان بارندگی روزهای اجرای عملیا را نشان می دهد. متاسفانه به دلیل کمبود آمار تاریخی که در سال ۵۷ برای محاسبه راندمان پروژه منورد نیاز بوده است. نتایج بدست آ»ده از این بررسی ها چندان قابل اعتماد نیستند. هدف از این مقاله ارائه ارزیابی مجددی از پروژه فوق با استفاده از آمار بعد از اجرای آن و با انتخاب منطقه شاهد دیگری می باشد.