سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، مهندسی آب – گرایش هیدرولیک.
سحر بنی سلطان – دانشجوی کارشناس ارشد عمران، آب گرایش هیدرولیک دانشگاه صنعتی خواجه نص

چکیده:

مسئله آلودگی و انتقال آلاینده ها در ذخایر آبی یکی از مسائل مهم در مهندسی محیط زیست می باشد. به منظور شبیه سازی مسائل زیست محیطی از مدلسازی های عددی و فیزیکی استفاده می شود. در سالهای اخیر مدلهای ریاضی به دلیل برتری های بسیاری که بر مدلهای فیزیکی دارند مقبولیت بسیاری یافته اند. برای استفاده درست از این مدلها شناخت محدودیتهای آنها در کنار برتی هایشان اجتناب ناپذیر است. با توجه به انتقال آلاینده ها توسط رسوبات در این تحقیق به بررسی محدودیتهای شبیه سازی انتقال رسوب در مدل عددی MIKE3 پرداخته شده است. سعی بر این بوده است که براساس نتایج تحقیقات اخیر، فرمولهای به کاررفته در این نرم افزار به چالش کشیده می شوند. تحقیقات صورت گرفته در فرمول یونسکو برای محاسبه دانسیته، فرض ویسکوزیته اشفتگی رسوب، فرمول ضریب دراگ بستر، اثر شوری بر سرعت نشست، چگونگی در نظر گیری تحکیم از جمله مواردی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که به منظور کنترل و کاهش اثرات سوء انتقال آلودگی ها توسط رسوبات، شناخت محدودیتهای مدلسازی توسط طراحان و محققان الزامی می باشد.