سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پریناز طاهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد رضا احسانی – دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
کیانوش خسروی دارانی – انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور
سید هادی رضوی – دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش کارایی ۵ محیط کشت مختلف در ۴ شرایط گرمخانه گذاری متفاوت، از نظر دستیابی به بهترین شمارش میکروبی باکتری پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، مورد ارزیابی قرار گرفته است. محیط های مورد ارزیابی، شامل آگارهای MRS, Milk, Skim, M17, MRS-bile و MRS با pH اسیدی ۵/۲ بود. شرایط گرمخانه گذاری این محسط ها شامل شرایط هوازی و بی هوازی بود که هر کدام در دو درجه حرارت ۳۷ درجه و ۴۵ درجه به مدت ۷۲ ساعت انجام شد. نتایج حاصل شده بیانگر برتری کلی درجه حرارت ۳۷ درجه بود. در این بین محیط MRS agar با شرایط بی هوازی، بهترین شمارش میکروبی را نشان داد، در حالیکه رشدی در محیط MRS-agar اسیدی شده، مشاهده نشد.رشد جالب توجه این باکتری روی محیط MRS-bile agar و تحت شرایط بی هوازی و در دمای ۳۷ درجه، مقاومت آن به اسیدهای صفراوی را به صورت in vitro، ثابت می کند. نتایج حاصل از این تحقیق برای ادامه فعالیت در زمینه تولید محصولات پروبایوتیک شیر مثمرثمر است.