سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرح سادات هالک – گروه محیط زیست – پژوهشگاه مواد و انرژی
مهری سیدهشترودی – مرکز ملی اقیانوس شناسی
علی کاوسی رحیم – گروه محیط زیست – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

شهر تهران بدلیل تردد دهها هزار انواع وسایل نقلیه موتوری و مصرف ب الای سوخت های فسیلی، جمعیت فزاینده و رو به رشد، موقعیت خاص جغرافیائی و نزدیکی با منابع مختلف صنعتی با غلظت بالایی از انواع آلاینده های خطرناک روبروست. از جمله این آلاینده ها، هیدروکربورهای چند حلقهای آروماتیک (PAHs) در محیط زیست هستند که عمدتا ناشی از احتراق سوخت های فسیلی می باشنددر این تحقیق در ۵ ایستگاه در سطح شهر تهران، ۷ ترکیب سرطانزای انسانی در مدت یک سال مورد اندازه گیری قرار گرفته است . غلظت این ترکیبات بدین شرح نشان داده شده است : بنزو (a) آنتراسن (۰/۱۷-۴/۷۶ng/m3 ) ، کرسن (۱/۷۴-۳/۶۲ng/m3) ، بنزو (b) فلورانتن (۰-۵/۲۵ng/m3) ، بنزو (k) فلورانتن (۰/۳۲-۱/۷۲ng/m3) ، بنزو(a) پایرن (۱/۴۱-۳/۸۲ng/m3) ، دی بنزو(a,h) آنتراسن (۰/۳۲-۲/۱۳ng/m3) و ایندنو (cd-1,2,3) پایرن (۰/۲۵-۱۱/۰۸ng/m3) غلظت کل این ترکیبات در ایستگاههای میدان آرژانتین، میدان انقلاب، میدان آزادی، میدان بهمن و میدان هفت حوض به ترتیب ۱۳/۴ng/m3 و ۱۴/۶ و ۳۰/۹ ، ۱۲/۷ و ۶/۰ بدست آمده است. همچنین در این مطالعه، فعالیت سرطانزایی این ترکیبات بر اساس فاکتور سمیت، و بر مبنای غلظت بنزو(a) پایرن (Bap) بعنوان شاخص این ترکیبات مورد ارزیابی قرار گرفته است.