سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون مقدس نژاد – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا عطیفه – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله یک ارزیابی جامع (State of The Art) از خصوصیات تنش و کرنش (مدول برجهندگی ) مصالح اساس. زیراساس روسازی و سابگرید صورت گرفته و تکنیک های مختلف مدل کردن آنها ارائه می شود . مدول بر جهندگی مصالح و خاکها تابع فاکتورهای مختلف با درجه های متفاوتی از اهمیت می باشد . تحقیقات مختلف در گذشته منجر به ایجاد مد لهای ریاضی متنوعی جهت پیش بینی مدول بر جهندگی مصالح غیر چسبنده روسازی ها و سابگرید تحت بارهای ترافیکی شده است. مدل های مذبور در مقاله ارائه گردیده و در این ارتباط دیدگاه های مختلف مورد بحث و تحلیل قرارمی گیرند