سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید صبوری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید قلهکی – دانشجوی دکترای سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در خلال سه دهه گذشته، از دیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بار جانبی که دارای عملکرد لرزه ای مناسبی می باشد، در طراحی و تقویت برخی ساختمان ها، استفاده شده است از مزایای کاربرد این سیستم در ساختمان، می توان به مواردی هم چون کاهش وزن ساختمان، صرفه جویی در مصرف فولاد، اجرای سریع و آسان و تعدیل و توزیع مناسب تنش ها، به دلیل گستردگی اتصالات (در مقایسه با سیستم مهاربندی ) اشاره نمود. علاوه بر این، رفتار مناسب سیستم در جذب انرژی، پایداری حلقه های هی سترزیس و همچنین سختی، مقاومت و شک لپذیری بالای آن، ایده استفاده از این سیستم مقاوم در ساختمان ها را بیش از پیش تقویت می کند. تاکنون تعدادی مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی، به منظور دستیابی به روش های تحلیل و طراحی اینگونه دیوارها در سراسر دنیا، انجام شده که در برخی از آنها به دلیل عدم توجه به درک مفاهیم اساسی همچون اندرکنش صفحه پر کننده با قاب محیطی، رفتار خطی و غیرخطی سیستم، نسبت ضخامت صفحه به سختی ستون ها و وجود یا عدم وجود سخ تکننده و بازشو، تلا ش ها بی نتیجه یا ناقص مانده اند. در این مقاله، دو مدل تئوریک ارائه شده شامل، مدل رفتاری بر مبنای جایگزینی نو ارهای مورب به جای صفحه پرکننده (ارائه شده توسط کادر علمی سا زه دانش گاه آلبرتا کانادا ( ۱۹۸۳) و تکمیل شده توسط برونیو و برمن ( ۲۰۰۳ )مدل رفتاری بر مبنایاندرکنش صفحه با قاب محیطی (ارائه شده توسط صبوری و رابرتز ( ۱۹۹۱ ) مورد ارزیابی قرار میگیرد. اعتبار روابط ارائه شده بر مبنای مدل رفتاری اندرکنش صفحه و قاب، به دنبال محاسبه ی ظرفیت برشی نهایی پانل ها توسط مدل نواری (برونیو و برمن ) ، بار دیگر مورد تأیید قرار گرفت . این در حالی است که مدل رفتاری اندرکنش صفحه و قاب، پیش بینی مناسبی از رفتار انو اع مختلف اینگونه دیوارها (اعم از دیوارهای با صفحات پرکننده نازک و ضخیم و دیوارهای با یا بدون سخت کننده و بازشو ) داشته، در صورتیکه مدل رفتاری نواری، فقط در محدوده دیوارهای برشی فولادی نازک و بدون سخت کننده و بازشو و صرفا در یک محدوده مشخص نسبت عرض به ارتفاع این نوع دیوارها، اعتبار دارد.