سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر انواری رستمی – مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا رستمی – گروه پژوهشی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایرا

چکیده:

سرمایه های فکری یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده غیر ملموس سرمایه شرکتها، بویژه شرکتهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعاتو دانش به شمار می آید، با توجه به اهمیت روزافزون نقش سرمایه های فکری در اقتصاد، تجارت و فرایندهای مدیریتی شرکتها، تبیین ماهیت و سنجش و ارزشگذاری این سرمایه ها بیش از پیش ضرورت و اهمیت یافته است. این مقاله پس از بررسی ادبیات تحقیق و ارائه تعریفی از سرمایه های فکری، به تبیین دقیق اجزای تشکیل دهنده آن در شرکتها و نقد و بررسی و ارزیابی مقایسه ای مدلها و روشهای مختلف ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکتها پرداخته است. پس از ارائه نتیجه مقایسه تحلیلی مدلها و ر وشهای ارزشگذاری، پنج روش کمی جهت سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکتها طراحی و پیشنهاد گردیده است. مدلهای ریاضی پیشنهادی نه تنها از حیث داده ها و فرایند ها بسیار ساده و قابل درکند، بلکه در عین سادگی از قابلیت کاربرد و سهولت محاسباتی فراوانی نیز برخوردار می باشند.