سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا موحد اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نشت , نفوذ یا حرکت آرام آب از میان توده خاک است . به وجود آمدن نشت در سدهای خاکی باعث اتلاف آب , اهش پایداری سد و در نهایت ایجاد خطرات جانی می شود , از این جهت تجزیه و تحلیل و آنالیز نشت آب در سدهای خاکی اولین گام موثر و یکی از مهمترین مسائلی است که در طراحی سدها مورد توجه متخصصین امر قرار می گیرد . دانش و آگاهی کافی از قوانین بنیادی نشت به متخصصین ژئوتکنیک اجازه میدهد تا از به وجود آمدن مشکلات جدی در چگونگی کنترل و انتخاب بهترین نوع سیستم کنترل نشت اجتناب کنند . تا کنون محققین و صاحبنظران مطالعات موثر و تلاشهای بسیاری در ارتباط با نشت و کنترل آن در سدهای خاکی انجام داده اند لیکن , با توجه به طراحی خاص هر سد و بهینه نمودن هزینه و کنترل پایداری , مطالعه نشت آب از زمینه هائی است که تحقیقات بیشتری را ایجاب مینماید. در این مقاله سد های خاکی همگن و ایزوتروپ مورد مطالعه قرار گرفته است . جهت آنالیز نشت و ساخت مدلهای لازم , از برنامه رایانه ای seep/w استفاده گردیده است . در ساخت مدل عوامل فیزیکی و هندسی سد همانند نفوذپذیری , شیب بالا دست و پایین دست دامنه های سد مد نظر قرار گرفته است . سپس مدل حاصل با مدل نومروف مقایسه گشته و نتایج مناسبی بدست آمده است