سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدهادی معینی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
امیر اعتماد شهیدی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل در طراحی سازه های دریایی(اعم از ساحلی و فراساحلی)، مشخصات امواج ناشی از باد می باشد. لذا پیش بینی هرچه دقیق تر ارتفاع موج از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله برای پیش بینی مشخصات امواج ازمدل عددی SWAN استفاده شده است. برای برآورد میزان دقت مدل، اطلاعات میدانی دریاچه اریه (Erie) در سال ۲۰۰۲ مبنای مطالعه قرار گرفته است. در شبیه سازی صورت گرفته از شبکه های مستطیلی برای تعیین هندسه مساله استفاده شده است. مدل SWAN در حالت نسل سوم و غیر ایستا با گام زمانی ۱۰ دقیقه اجرا شده است. فرآیندهای رشد نمایی و خطی موج در اثر انرژی باد، ایجاد سفیدک در راس موج، اصکاک بستر، شکست موج ناشی از کاهش عمق و اندرکنش غیر خطی چهارگانه امواج در نظر گرفته شده اند. نتایج مطالعات نشان می دهد که خطای مدل عددی SWAN در مقایسه با داده های میدانی برای پیش بینی ارتفاع موج شاخص حدود ۲ درصد و برای پیش بینی پریود قله طیف حدود ۱۸ درصد می باشد.