سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن بشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد ارومچیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
علی معینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه اطلاعات از چنان درجه ی اهمیت برخوردار است که عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده اند و میزان اطلاعات تولید شده و میزان استفاده از اطلاعات دو معیار اساسی برای توسعه کشور به شمار می آید اما تولید و وجود اطلاعات کافی نیست بلکه باید ابزارهایی را برای تسهیل در استفاده از این اطلاعات برای کاربران فراهم کرد درواقع سوال اصلی کاربران این است که چگونه باید به نیاز اطلاعاتی خود دراین حجم عظیم منابع اطلاعاتی پاسخ دهند سیستمهایبازیابی اطلاعات مهمترین ابزار برای پاسخ به نیاز اطلاعاتی کاربران هستند که امروزه بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته اند مدلهای مختلف پیاده سازی شده دراین سیستم ها در زبانهای مختلف نتایج متفاوتی را به همراه دارد.