سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی آقایی میبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه

چکیده:

توسعه مدل های انرژی با توجه به جنبه های مختلف نگرش به انرژی ( مانند عرضه و تقاضای انر ژی ) کار مقایسه مدل ها را از جهات گوناگون با مشکل مواجه می سازد . اگر بتوان مدل ها را از جهات گوناگون دسته بندی نمود به سادگی می توان دو یا چند مدل را از یک یا چند جنبه مورد بحث قرار داد . بنابراین کار طبقه بندی مدل ها ضروری بنظر می رسد . در این نوشته یک روش برای طبقه بندی مدل ها ارائه شده است که به مدل ها از دو جنبه می نگرد : )١ مشخصات عمومی و )٢ معیارهای معین . مشخصات عمومی به روش های محاسباتی و کاربردهای مدل بر می گردد . معیارها , استانداردها و محدودیت هایی است که به لحاظ شرایط کاری مدل وجود دارد یا ایجاد شده است . در نهایت برای هر مدل می توان یک شناسنامه تعریف کرد کهشامل مشخصات عمومی و معیارهای معین مربوط به آن مدل باشد