سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرهاد مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشکاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
سیدمرتضی خواجه باشی – عضو هیئت علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
منصور شیشه فروش – مدیر کل بازسازی و ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری اصفهان
منصور نصری – دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

نقش کشاورزی در برنامه های توسعه اقتصادی از دیدگاه های گوناگون، به ویژه از نظر اقتصاد تولید و تامین غذای جمعیت فزاینده جامعه بیش از پیش باید مورد توجه اهل نظر، برنامه ریزان و سیاستگذاران قرارگیرد . از جمله موانعی که پیوسته به عنوان مشکل در راه توسعه این بخش اقتصادی مطرح شده، خطرپذیری در بعد تولید محصولات است؛ این مشکل به دلیل احتمال وقوع حوادث پیش بینی ناپذیر مانند متغیرهای جوی در راه سرمایه گذاری و برپایی بخش کشاورزی سازمان یافته، موانع نقشی اساسی ایفا می کند . از این جهت است که بیمه محصولات کشاورزی
به عنوان راهکاری اجتناب ناپذیر برای دستیابی به هدف های توسعه، می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد .
تولید کشاورزی یکی از پر مخاطره ترین فعالیت های اقتصادی است . بلایای طبیعی، آفات نباتی، انواع بیماری های گیاهی، تغییرات ناگهانی دما و گاه حتی بی موقع ممکن است خسارت زیادی به کشاورزان وارد کند و از آنجا که بخش مهمی از تولید کنند گان کشاورزی ،بویژه در کشورهای در حال توسعه جهان، توان مالی محدودی دارند گاه حتی کمترین خسارت ممکن است آنها را از هستی ساقط کند . شرایط زندگی فلاکت باری را بر آنها تحمیل کند . به همین دلایل است که بیمه محصولات کشاورزی را می توان یکی از اهرمهای توسعه کشاورزی دانست ، زیرا با استفاده از این ساز و کار نه تنها می توان از طریق پس اندازی های اندکی که انبوه کثیری از کشاورزان به عنوان حق بیمه می پردازند، خسارت وارد به کشاورزان خسارت دیده جبران کرد، بلکه بوسیله آن می توان امنیت بیشتری را برای تولید کنندگان کشاورزی فراهم آورد . آنچه مسلم " بیمه محصولات کشاورزی " نقش بسیار موثری به ویژه در دوران گذر کشاورزی از ویژگی های کشاورزی سن تی به کشاورزی تجارتی ایفا می کند وابسته در کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی آن با ابعاد تشدید شده ای از مخاطرات تولیدی در بخش کشاورزی روبروست . لذا با بیان اهمیت ضرورت توجه جدی تر به سازوکار بیمه کشاورزی به مجموعه خسارات آن در رویداد برخی از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و خشکسالی درشهرستان اردستان در چند سال اخیر پرداخته و رویکرد های مدیریتی آن در این شهرستان بررسی می گردد .