سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسدالله فتحی هفشجانی – مرکز تحقیقات کشاورزی استا نمرکزی
احمدرضا عباسی فر – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی
فرهاد همتی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مظاهر یوسفی – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی

چکیده:

تریپس یکی از آفات مهم محصول پیاز می باشد و انتشار جهانی دارد در ایران ترپیس ازم همترین آفات پیاز به حساب می آید و از نظر اقتصادی خسارت آن قابل توجه می باشد. در این تحقیق ۱۵ توده بومی پیاز مقاومت و متحمل به تریپس که از بین ۱۳۱ توده پیاز محلی موجود کر کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران انتخاب شده بودند.