سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد همتی – بخش ژنتیک و ذخایر توارثی گیاهی
محمدرضا عباسی فر – موسسه اصلاح و تیهه نهال و بذر کرج

چکیده:

سرخرطومی یونجه از افات مهم برگ یونجه بوده و بیشترین خسارت را نسبت به سایر افات در یونجه کاری های ایران وار دمی کند در طی سال های ۷۸ تا ۸۱ تعداد ۳۲۱ توده یونجه چند ساله و ۳۳ توده یونجه های یکساله در مزارع آزمایشی کرج کشت و در شرایط آلودگی طبیعی سرخرطومی یونجه از نظر مقاومت به این افت مرود ارزیابی قرار گرفتند.