سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

گیتی صلاحی اصفهانی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی د
رحیم رضایی – کارشناس علوم، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

چکیده:

هر شهری در مراحل مختلف رشد و توسعه، تحولات بسیاری را در خود پذیرا می شود و دائما در جریان این دگرگونی ها، نیازمندی های جدیدی را پدیدار می گردد که اگر بی پاسخ بمانند، دیری نخواهد پایید که بنیان های اجتماعی و ساختارهای عمومی آن شهر دچار تزلزل می شود. رشد روزافزون جمعیت شهری و به تبع از آن تراکم ساختمان های مسکونی، خدماتی و تجارتی و نیز رهنمون های گوناگونی نظیر معضلات ترافیکی، آلودگی های زیست محیطی و نظایر آن از جمله مسائل بسیار حائز اهمیتی است که امروزه نظر بسیاری از کارشناسان و مدیران شهری را به خود معطوف کرده است. در این میان چگونگی جمع آوری و حمل زباله و نیز بازیافت مواد زائد و یا تبدیل زباله به کود آلی و کاغذ و … از اهمیت و ارزش ویژه ای برخوردار است به طوری که اگر همپای با رشد شتابان جمعیت، گزینه ها و روش های کارساز نوینی در نحوه حل معضل زباله انتخاب نشود، شهر در هجوم بی امان و ویرانگر آلودگی ها و بیماری های ناشی از زباله لحظه های تلخ مرگ تدریجی را در سرنوشت خود رقم خواهد زد.(واحد خدمات شهری منطقه ۵، ۱:۱۳۸۵) همچنان که در تهران ۷ هزار تن زباله در روز تولید می شود که دور از ذهن نیست که زباله هاتهراان را در برگیرند و محیط طبیعی این شهر را نابود سازند. (قره حسین، ۳:۱۳۸۲)