سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه الکترونیک، دانشگاه شهید با
احسان اله کبیر – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه الکترونیک

چکیده:

در این مقاله کارایی یازده فاصله متفاوت در طبقه بندی تصویر، بر اساس رنگ، شکل و بافت، ارزیابی شده است. از معیار نرخ طبقه بندی درست در روش kهمسایه نزدیکتر برای ارزیابی طبقه بندی استفاده شده است.نتایج آزمایش بر روی یک پایگاه داده ۱۰۰۰ تصویری شامل ده گروه معنایی، بر اساس هیستوگرام رنگ،هیستوگرام راستای لبه ها و ویژگی های گابور، ارائه و بررسی شده است .