سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین رشیدی مهرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب دانشکده فنی مهندسی دانشگاه از

چکیده:

دخل و تصرف غیرمجاز در بستر رودخانه ها خسارات مالی و جانی زیانباری را به دنبا لدارد لذا حفاظت بستر و حریم رودخانه خصوصا درمناطق شهری به لحاظ توسعه نیازهای چندمنظوره و همچنین پیشگیری و کاهش خسارات کمی و کیفی از اهمیت بالایی برخوردار است پدیده تغییر در هیدرولیک و اثرات آن به عنوان یکی از مهمترین چالشهای پیش رو در مدیریت سیستم های مهندسی آب شناخته شده است تغییر هیدرولیک برابدهی شکل و وضعیت مقطع و در نتیجه پهنه سیلاب تاثیر گذار است و چون تعیین پهنه سیل و حریم رودخانه در برنامه ریزی های توسعه بخش کشاورزی صنعتی و شهری یک منطقه تاثیر بسزایی دارد و یکی از روشهای غیرسازه ای در کاهش خسارات سیل رودخانه ها می باشد بطوریکه تعیین حدب ستر رودخانه یکی از مسائل مهمی است که در سالهای اخیر یک ضرورت اساسی مورد توجه دستگاههای ذیربط قرار گرفته است با وجود نرم افزار های مناسبی مانند HEC-GeoRAS Arcview HEC-RAS به نظر می رسید نرم افزارهای مذکور ابزار مناسبی در جهت تعیین حد بستر رودخانه هستند اما بررسی ها نشان میدهد که این مدل فقط به منظور تعیین بستر هیدرولیکی رودخانه کارایی مناسبی داشته و برای تعیین بستر و حریم قانونی و نهایی رودخانه به تنهایی کافی نمی باشد.