سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رقیه فروغی –

چکیده:

مس یک عنصر ضروری برای گیاهان، حیوانات و انسان ها می باشد. در انسان ها به تولید هموگلوبین خون کمک کرده و در گیاهان در تولید دانه و حفاظت در برابر بیماری ها و تنظیم آب آن ها نقش مهمی دارد. هم انسان ها و هم حیوانات در رژیم غذایی خود به مقداری مس نیازمندند، اما غلظت های بالای مس می تواند بر روی بدن اثرات سمی داشته باشد. بزرگترین نشانه های مسمومیت توسط مس آسیب سلول های خونی قرمز، آسیب ریه، کلیه و کبد می باشد. بررسی غلظت فلزات در ماهی های تجاری برای ارزیابی خطرات ممکن از مصرف ماهی روی سلامتی انسان ها مهم است. به همین دلیل تحقیقی به هدف ارزیابی غلظت مس در ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی Kutum Roach( Rutilus frisii kutum)انجام شد. به این منظور۳۰ عدد ماهی با استفاده از صید پره انجام گرفته از صید گاه های مرکزی مازندران تهیه گردید و با استفاده از دستگاه جذب اتمی مقادیر مس موجود در کبد ماهی سفید مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت این عنصر در کبد برابر µg/g41/55 می باشد. مقایسه بین غلظت روی در دو جنس نر و ماده نشان داد که تفاوت معنی داری بین غلظت روی این دو جنس مشاهده نمی گردد (p>0/05). مطالعه همبستگی بین طول و وزن ماهی و غلظت روی در این اندام هیچ گونه همبستگی معنی داری را نشان نمی دهد.