سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا شهریاری – اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل
حمد الله کاظمی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
داود حسن پناه – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل

چکیده:

گیاهان تحت تنش های محیط بافت سبز کلروفیلی خود را دز دست می دهند پس از تنش سرما محتوای کلروفیل در برگ های رقم حساس کاهش اما در رقم مقاوم افزایش نشان می دهد و برگ های رقم مقاوم نسبت به رقم حساس رنگ سبز تیره تری دارد. از دست دادن سریع کلروفیل در ارقام حساس به سرما باعث کاهش فعالیت فتوسنتزی می شود.