سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرید بیکی – دانشگاه تربیت مدرس
علی علیزاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
غلام خداکرمیان – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بیماری باکتریانی نواری جو که عامل آن xanthomanas translucens pv. Translucens می باشد سبب کاهش میزان محصول جو در سراسر دنیا می گردد کنترل این بیماریت وسط سموم باکتری کش نتیجه مطلوب را نداشته لذا استفاده از ارقا ممقاومت را می توان بعنوان مهمترین روش برایک اهش میزان خسارت محصول قلمداد کرد.