سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحمت مدندوست – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان، رشت
مهیار عربانی – استادیار، بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان، رشت
مهرداد صالحی دوبخشری – کارشناس مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

امروزه کاربرد روش اولتراسونیک برای کنترل کیفی بتن در محل سرویس دهی رایج شده است. در این روش با اندازه گیری سرعت امواج اولتراسونیک و به کمک نمودارهای کالیبره علاوه بر کنترل کیفیت، مقاومت بتن درجا نیز قابل تخمین است. نمودارهای کالیبره ی موجود، عموما از قابلیت اعتماد پایینی برخوردار هستند، مگر اینکه بر اساس نوع بتن، شرایط اجرایی و نگهداری تهیه گردند. تهیه ی نمودارکالیبرده با توجه به شرایط مذکور مستلزم ساخت نمونه های متعدد آزمایشگاهی و در نتیجه صرف زمان و هزینه ی قابل توجه است. در این پژوهش روش نوینی برای تعیین مقاومت بتن در جا ارائه گردیده است در این روش با استفاده از یک شبکه ی عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه ارتباط بین مقاومت بتن و سرعت امواج اولتراسونیک و سه پارامتر مشخصه ی نسبت آب به سیمان، سن بتن و نسبت ریزدانه به درشت دانه، تعیین شده است. برای آموزش شبکه مجموعه ای از نمونه های آزمایشگاهی ساخته و بر روی آنها آزمایش انجام شده است. برای آزمایش شبکه از نتایج آزمایشگاهی تحقیقات دیگر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل شبکه ی عصبی مصنوعی ارائه شده همبستگی بسیار مناسبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد. نتایج به دست آمده در این پژوهش علاوه بر سهولت، سبب کاهش زمان ارزیابی مقاومت بتن و کاهش هزینه ی کارهای آزمایشگاهی می شود.