سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهنگ سرشکی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد عطایی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
اکبر سالمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشکده مهندسی معدن، نفت

چکیده:

با توجه به اهمیت و حساسیت فوق العاده سازه های زیرزمینی شهری از قبیل ایستگاه ها و تونل های مترو، و عدم وجود آیین نامه مدونی برای بررسی مقاومت این نوع سازه ها در برابر عوامل موثری همچون زلزله، لازم است تا استحکام آنها در برابر این عوامل بحرانی بررسی گردد. این امر بخصوص برای مناطق لرزه خیزی مانند تبریز، که بر روی گسل های فعالی واقع است، از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. لذا در این مقاله ابتدا توسط نرم افزار FLAC 2D تونل های دوقلوی متروی تبریز در برابر بارگذاری دینامیکی موثر از حداکثر زلزله قابل انتظار (MCE) مدل شده و حداکثر نیروهای محوری و برشی و لنگر خمشی وارد بر پوشش بتن آرمه تونل ها، به دست می آید. سپس به واسطه نرم افزار PCACOL و با توجه به مشخصات بتن آرمه مصرفی، به بررسی مقاومت و پایداری پوشش تونل ها در اثر بارگذاری دینامیکی مذکور پرداخته می شود. در نهایت با توجه به ضریب اطمینان ارائه شده برای پایداری پوشش تونل ها، می توان در مورد ضرورت مقاوم سازی آن تصمیم گیری نمود.