سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریدون قدیمی – استادیار گروه معدن دانشگاه علم و صنعت
محمدرضا حسین نژاد – استادیار گروه معدن دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

کشف منابع آب زیرزمینی از جمله مواردی است که علاوه بر مطالعات زمین شناسی سطحی به مطالعاتت عمیقی نیز نیاز دارد. روشهای ژئوفیزیکی از جمله ژئوالکتریک یک از روشهای متداول بوده که با تعیین مقاومت ویژه واحدهای سنگی می توان نواحی گسل خورده و خرد شده و یا دارای درز و شکاف را مشخص نمود. در منطقه سیاوشان از توابع شهرستان آشتیان با مطالعه زمین شناسی سطحی و بررسی تغییرات مقاومت ویژه واحدهای سنگی گسل احتمالی تلخاب در زیر آبرفتهای منطقه شناسایی گردید. در پی مشخص نمودن زون خرد شده و محل دقیق حفر گمانه فاز تکمیلی ژئوالکتریک با مقایسه مقاومت ویژه واحدهای سنگی این منطقه با منطقه دیگر که امروه محل چاههای تامین آب آشتیان است انجام گرفت.