سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی دهقان – مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان

چکیده:

بیماری فوزاریوز خوشه گندم با اسکب ناشی از قارچ fusarium graminearwm یکی از مخربترین بیماری های گندم در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب با درجه حرارت نیمه گرم تا گرمسیری جهان به شمار می رود بطوری که هر ساله در این مناطق خسارت کمی و کیفی قابل توجه ای به محصول وارد می آورد.