سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور رضازاده آذری – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجید معتمدزاده – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

پیشرفت در علم و تکنولوژی ارگونومی کمک بزرگی به طراحی محیط های کار در جهت ارتقای سلامت و راحتی کارگران نموده است . با این وجود مشکل تنش حرارتی در بسیاری از مشاغل هنوز بطور کامل حل نشده است . این پروژه با هدف تعیین میزان تنش گرمایی با استفاده از روش پایش محیطی با بطور مقایسه ای (Biomonitoring) و روش پایش زیستی (WBGT) شاخص دمای ترگوی سان انجام شد . شاخص دمای تر گوی سان در گرمترین ساعات روز با توجه به شرایط و موقعیت کاری کارکنان اندازه گیری شد . پایش زیستی با اندازه گیری علائم حیاتی شامل ضربان قلب و دمای دهانی انجام گرفت . در فصل تابستان، میزان تنش گرمایی کارکنان در کلیه گروههای قرار داشت یافته های ACGIH شغلی گروه کارکنان عملیاتی بالاتر از حد استاندارد توصیه شده این پژوهش نشان می دهد که براساس شاخص دمای تر گوی سان کلیه کارکنان عملیاتی در فصل تابستان تحت تنش گرمایی قرار دارند اما براساس یافته های پایش زیستی ١٦/٢٥ درصد از کارکنان یاد شده تحت تنش گرمایی تلقی می شوند