سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا صفائی – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از چالش های پیش روی صنعت آب کشور، یافتن راهکارهای بهینه برای توسعه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در آبخوانهای ساحلی / کویری می باشد. هجوم ابهای شور از یکسو و در اختیار نبودن منابع آب سطحی شیرین و مناسب از سوی دیگر، توسعه اقتصادی اجتماعی با اتکا به چنین آبخوانهایی را دشوار و یا احتمالا ناممکن می سازد. در این مقاله ضمن معرفی راهکارهای مختلف مطرح در صنعت اب برای کنترلهجوم اب شور به آبخوانها، به استفاده از روشهای عددی و مدل ریاضی، برتری نسبی برخی از روشها نشان داده شده است. در این ارزیابی ها به چگونگی تاثیرگذاری پاره ای از پارامترهای مهندسی چون هندسه موقعیت مکانی چاهها و آهنگ تزریق / برداشت نیز توجه شده و در خاتمه توصیه های لازم بعمل آمده است.