سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صمد خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سیدعلی سیادت – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه سرمایه فکری بخش عمده ارزش بازار سازمان ها را تشکیل میدهد و شناسایی اندازه گیری و مدیریت آن از مهمترین وظایف سازمان ها شده است هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان سرمایه های فکری در بانکهای دولتی و خصوصی شهر اصفهان بوده است جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران بانکهای دولتی و خصوصی شهر اصفهان ۶۵۱ نفر بوده است . تعداد نمونه برای جامعه مدیران بانکهای دولتی ۲۲۵ نفر می باشد که با استفاده از جدول محاسبه شده است و با روش تصادفی – طبقه ای نمونه گیری انجام شده است.