سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فروزان رجایی –
حسین صمدی –
مهری سعیدی نیا –

چکیده:

یکی از معضلات منابع آب کشور، افت بیش از حد منابع زیرزمینی دشتهای کشور می باشد. از ابزارهای موثر در مدیریت و کنترل آبخوانها، مدلسازی می باشد. این تحقیق از مدل WEAP جهت ارزیابی منابع آب زیرزمینی دشتهای استان چهارمحال و بختیاری استفاده کرده و با انجام مدلسازی توأم آبهای سطحی و زیرزمینی سعی شده وضعیت آینده دشتهای استان در سناریوهای مختلف برداشت آب از آبخوانها مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان داد که به جز دشتهای فارسان، شلمزار و گندمان سایر دشتهای استان با بیلان منفی مواجه هستندو همچنین برای تعادل بخشی به آبهای زیرزمینی دشتهای شهرکرد، بروجن، سفیددشت، کیار، فلارد و خانمیرزا لازم است میزان برداشت آب به ترتیب ۴۸، ۳۲، ۶۶، ۳۰، ۱۳ و۱۲ درصد کاهش یابد. در مورد دشتهای فارسان، شلمزار و گندمان نتایج نشان داده که می توان به ترتیب ۳۸، ۴۵ و ۳۰ درصد در برداشت از منابع آب این دشتها افزایش ایجاد کرد.