سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان نیکویی – ارزیابی منابع انرژی در راستای نیل به توسعه پایدار
سعیده خردمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

در این مقاله به ارزیابی منابع انرژی از دیدگاه توسعه پایدار پر داخته می شود . در ابتدا ملاک های توسعه پایدار در مقوله انرژی مورد بررسی قرار می گیرد , نظرات سازمان ملل مّتحد در راستای نیل به توسعه پایدار و جایگاه منابع انرژی مختلف در این مورد ارائه می گردد و در راستای سه چالش اساسی توسعه پایدار که همانا مشکلات اجتماعی , مشکلات اقتصادی و مسائل محیط زیست می باشند , دیدگاه پژوهشگران در این عرصه ارائه می گردد, در ادامه به بحثی پیرامون جایگاه انرژی هسته ای از این نظرگاه پرداخته می شود و در انتها در بخش پایانی نکاتی پیرامون جایگاه منابع انرژی در ایران و پیشنهاداتی در راستای حرکت به سوی توسعه پایدار با نگرش مناسب به منابع انرژی, ارائه می گردد.